THƯƠNG HIỆU MÁY BƠM

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Nhựt Trung

0934.879.859

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Vĩnh Đạt

0938.622.261

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Cường

0982.339.350

PHÒNG DỰ ÁN Mr. Thiên Thời

0977.880.201

ĐỐI TÁC - quảng cáo

Hệ thống bơm XLNT-MT

123 2
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
Hệ thống xử ký nước thải sinh hoạt trong khách sạn, quán ăn, công ty sản xuất vừa và nhỏ. Dưới đây là những thông tin cần thiết về mức độ ô nhiễm từ các ngành kinh doanh, cũng như giải pháp tối ưu xử lý nguồn nước này.

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Nhựt Trung

0934.879.859

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Vĩnh Đạt

0938.622.261

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Cường

0982.339.350

PHÒNG DỰ ÁN Mr. Thiên Thời

0977.880.201