DANH MỤC MÁY BƠM

PHÒNG DỰ ÁN Ms.Trang

0907.909.163

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Nhựt Trung

0934.879.859

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Cường

0982.339.350

ĐỘNG CƠ ĐIỆN SIEMENS

Động cơ điện Siemens 2 cực Động cơ điện Siemens 2 cực

Giá liên hệ

Còn hàng

Động cơ điện Siemens 4 cực Động cơ điện Siemens 4 cực

Giá liên hệ

Còn hàng

Động cơ điện Siemens 6 cực Động cơ điện Siemens 6 cực

Giá liên hệ

Còn hàng

Động cơ điện Siemens 8 cực Động cơ điện Siemens 8 cực

Giá liên hệ

Còn hàng

PHÒNG DỰ ÁN Ms.Trang

0907.909.163

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Nhựt Trung

0934.879.859

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Cường

0982.339.350