DANH MỤC MÁY BƠM

PHÒNG DỰ ÁN Ms.Trang

0907.909.163

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Nhựt Trung

0934.879.859

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Cường

0982.339.350

TECO

Động cơ điện Teco 2 cực Động cơ điện Teco 2 cực

Giá liên hệ

Còn hàng

Động cơ điện Teco 4 cực Động cơ điện Teco 4 cực

Giá liên hệ

Còn hàng

Động cơ điện Teco 6 cực Động cơ điện Teco 6 cực

Giá liên hệ

Còn hàng

Động cơ điện Teco 8 cực Động cơ điện Teco 8 cực

Giá liên hệ

Còn hàng

Máy bơm trục ngang TECO series G30 Máy bơm trục ngang TECO series G30

Giá liên hệ

Còn hàng

Máy bơm trục ngang TECO series G31 Máy bơm trục ngang TECO series G31

Giá liên hệ

Còn hàng

Máy bơm trục ngang TECO series G33 Máy bơm trục ngang TECO series G33

Giá liên hệ

Còn hàng

Máy bơm trục ngang TECO series G35 Máy bơm trục ngang TECO series G35

Giá liên hệ

Còn hàng

Máy bơm trục ngang TECO series G37 Máy bơm trục ngang TECO series G37

Giá liên hệ

Còn hàng

Máy bơm trục ngang TECO series G310 Máy bơm trục ngang TECO series G310

Giá liên hệ

Còn hàng

Máy bơm trục ngang TECO series G315 Máy bơm trục ngang TECO series G315

Giá liên hệ

Còn hàng

Máy bơm trục ngang TECO series G320 Máy bơm trục ngang TECO series G320

Giá liên hệ

Còn hàng

Máy bơm trục ngang TECO series G325 Máy bơm trục ngang TECO series G325

Giá liên hệ

Còn hàng

Máy bơm trục ngang TECO series G330 Máy bơm trục ngang TECO series G330

Giá liên hệ

Còn hàng

Máy bơm trục ngang TECO series G340 Máy bơm trục ngang TECO series G340

Giá liên hệ

Còn hàng

Máy bơm trục ngang TECO series G350 Máy bơm trục ngang TECO series G350

Giá liên hệ

Còn hàng

PHÒNG DỰ ÁN Ms.Trang

0907.909.163

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Nhựt Trung

0934.879.859

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Cường

0982.339.350