PHÒNG DỰ ÁN Mr.Nhựt Trung

0934.879.859

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Vĩnh Đạt

0938.622.261

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Cường

0982.339.350

ĐỐI TÁC - quảng cáo

QUY TRÌNH NGHIỆM THU PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHI TIẾT NHẤT 2021

 Nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) là thủ tục bắt buộc được áp dụng đối với các chủ đầu tư dự án, công trình do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thẩm duyệt hoặc Phòng Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố phụ trách.

 

  Với mong muốn giúp cho quý khách nắm rõ về quy trình nghiệm thu hệ thống Phòng cháy chữa cháy chi tiết nhất và các vấn đề liên quan, Máy bơm cấp nước Thuận Hiệp Thành gửi đến quý khách bài viết này. Bài viết sẽ thống kê chi tiết các loại hồ sơ cần chuẩn bị, các bước tiến hành nghiệm thu và các hạng mục kiểm tra, để giúp cho các chủ đầu tư công trình, các nhà thầu, tổ đội có cái nhìn tổng quát tham khảo để hoàn thiện và bàn giao công trình nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

XEM VIDEO TẠI ĐÂY 


 

 

THÀNH PHẦN THAM GIA

 

Căn cứ điều 17, Luật phòng cháy và chữa cháy về “Trách nhiệm của cơ quan thiết kế, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng công trình”, những đơn vị, cơ quan tham gia vào thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy bao gồm:


- Cơ quan thiết kế về phòng cháy chữa cháy (tham gia nghiệm thu hệ thống PCCC).


- Chủ đầu tư (tổ chức kiểm tra, giám sát thi công và nghiệm thu công trình PCCC).


- Nhà thầu thi công xây dựng (lập hồ sơ hoàn công, chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác nghiệm thu và tham gia nghiệm thu công trình Bơm PCCC).


- Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (tham gia nghiệm thu và ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình phải thẩm duyệt về PCCC).

 

Thời Hạn Giải Quyết Thủ Tục Nghiệm Thu Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy


Thủ tục nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy được tiến hành trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu.


Trong 7 ngày này, Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét. Nếu hồ sơ và kết quả kiểm tra thực tế đạt yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

 

Kết Quả Thực Hiện Thủ Tục Nghiệm Thu Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy


Sau khi tiến hành nghiệm thu công trình phòng cháy chữa cháy nếu công trình đạt tiêu chuẩn, Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm cấp “Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy”.


QUY TRÌNH NGHIỆM THU PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHI TIẾT NHẤT 2021

 

Hồ Sơ Nghiệm Thu Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy


Theo tài liệu về “Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy” được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, hồ sơ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cần chuẩn bị 01 bộ với đầy đủ các thành phần như sau:


- Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;


- Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình;


- Các loại biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;


- Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy; các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt.


-  Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình;


-  Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về phòng cháy và chữa cháy.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NGHIỆM THU PCCC:


Bước 1:


Các cá nhân, tổ chức nộp văn bản thông báo cho Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc Phòng Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố đã thẩm duyệt trước đó đến kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo.


Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của văn bản thông báo.


Bước 2:


Các cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Thành phần hồ sơ đã được chúng tôi nêu rõ ở trên.


Bước 3:


Đơn vị có thẩm quyền tiến hành tổ chức kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy bao gồm:


Kiểm định nghiệm thu hồ sơ


Kiểm tra nghiệm thu thực tế theo lịch kiểm tra nghiệm thu của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

 

3.1: Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu


Đồng chí Trưởng đoàn phân công cho các thành viên đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ nghiệm thu do chủ đầu tư chuẩn bị theo quy định tại điều 15 Nghị định 136/2020/NĐ- CP


Hồ sơ bao gồm:


Đơn yêu cầu nghiệm thu hệ thống pccc của chủ đầu tư


Giấy giới thiệu của chủ đầu tư


Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và bản vẽ đã được đóng dấu thẩm duyệt


Các hồ sơ đi kèm để phục vụ công tác kiểm tra:


- Biên bản nghiệm thu, nghiệm thu từng phần và tổng thể hệ thống pccc


- Hồ sơ kiểm định thiết bị bao gồm:


+ Hợp đồng nguyên tắc của đơn vị nhập khẩu đến đơn vị lắp đặt


+ Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện pccc


- Văn bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục pccc


- Bản vẽ hoàn công hạng mục pccc


- Quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng thiết bị pccc


- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh pccc của đơn vị thi công

 

3.2: Kiểm tra thực tế thi công, thử nghiệm hoạt động của các hệ thống pccc và hệ thống kỹ thuật khác có liên quan theo hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt về PCCC.

 

Tùy vào  tình hình thực tế và đặc điểm công trình, sau khi giới thiệu và thông báo nội dung kiểm tra, đoàn kiểm tra có thể yêu cầu tiến hành đi khảo sát thực tế công trình , sau đó về phòng họp và xem xét hồ sơ để dự kiến lộ trình kiểm tra thực tế thi công và thử nghiệm thệ thống


Kiểm tra chạy thử các hệ thống :


Kiểm tra hệ thống tăng áp


Kiểm tra hệ thống hút khói


Kiểm tra hệ thống báo cháy tự động


Kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn


Kiểm tra trạm bơm nước chữa cháy


Kiểm tra hệ thống chữa cháy bằng nước


Kiểm tra hệ thống chữa cháy tự động bằng bọt


Kiểm tra hệ thống chữa cháy bằng khí


Kiểm tra trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu và bố trí phương tiện cứu người, dụng cụ phá dỡ thông thường và phương tiện bảo hộ chống khói


Kiểm tra phương tiện pccc thuộc diện kiểm định như: Cửa ngăn cháy, Vách ngăn cháy, Van ngăn cháy, Máy bơm, Tủ trung tâm báo cháy.

 

Bước 4: Lập và thông qua biên bản kiểm tra


Sau khi tập hợp nội dung trên phiếu kết quả kiểm tra của các thành viên cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành lập biên bản lấy chữ ký tại chỗ của các đơn vị và tuyên bố kết thúc buổi kiểm tra.

 

Bước 5: Xử lý kết quả kiểm tra nghiệm thu


Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, căn cứ kết quả ghi nhận tại biên bản kiểm tra nghiệm thu, cán bộ thụ lý hồ sơ có trách nhiệm đề xuất các văn bản để thông báo kết quả kiểm tra cho chủ đầu tư theo quy định tại khoản 8 điều 15 Nghị định số 136/2020/NĐ- CP


nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy


Trên đây là quy trình chuẩn bị và tiến hành nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy chi tiết nhất cùng với các loại hồ sơ và công tác cần thực hiện. Hi vọng sẽ giúp cho quý khách phần nào nắm rõ những yếu tố liên quan để giúp cho công trình của mình được hoàn thiện và bàn giao đúng chất lượng, tiến độ. 

 

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là đơn vị cung cấp thiết bị chữa cháy có kiểm định - kiểm định thiết bị là một trong những khâu quan trọng trong quá trình thi công hệ thống PCCC. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các công trình chung cư, trung tâm thương mại, nhà xưởng, resort,... với kinh nghiệm 10 năm trong ngành sẽ giúp cho quý khách tiếp cận được giải pháp tốt nhất. 

 

Nếu có nhu cầu vui lòng liên hệ: 


Zalo/call: 0977.880.201

 

Chi nhánh Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành

 

Địa chỉ: 1129/3 Lạc Long Quân, P. 11, Q. Tân Bình, Tp.HCM


Hotline: 028 3971 9060


Cty TNHH Thuận Hiệp Thành chuyên phân phối máy bơm cấp nước đủ loại, thương hiệu hàng đầu!

Trả lời

Gửi Câu Hỏi Và Nhận Câu Trả Lời Tại Đây Trong Vòng 5 Phút

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Nhựt Trung

0934.879.859

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Vĩnh Đạt

0938.622.261

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Cường

0982.339.350