DANH MỤC MÁY BƠM

PHÒNG DỰ ÁN Ms.Trang

0907.909.163

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Nhựt Trung

0934.879.859

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Cường

0982.339.350

NTP

Bơm tăng áp nước nóng NTP series PBP Bơm tăng áp nước nóng NTP series PBP

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm chìm hút bùn NTP series HSF Bơm chìm hút bùn NTP series HSF

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm tăng áp điện tử NTP series EQA Bơm tăng áp điện tử NTP series EQA

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm tự hút đầu gang NTP series HSP Bơm tự hút đầu gang NTP series HSP

Giá liên hệ

Còn hàng

PHÒNG DỰ ÁN Ms.Trang

0907.909.163

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Nhựt Trung

0934.879.859

PHÒNG DỰ ÁN Mr.Cường

0982.339.350